معرفی ایرانشهر
ايرانشهر از نگاه تاريخ
از اين شهر در روزگار باستان به نام پهره «پهله» سخن به ميان آمده است و پهله و پهره كه معرب آن فهره به معناي شهر بزرگ مي باشد. و در زمان حمله اسكندر به ايران و هند، ايرانشهر منطقه اي آباد و سرسبز و خرم بوده به طوري كه سه ماه لشكريان اسكندر براي آسايش و ترميم قواي از دست رفته و تأمين آذوقه، در اين ناحيه ماندگار شدند. در اين شهر بزرگ بر اثر عوامل گوناگون رو به ويراني نهاد تا جائي كه به صورت دهكده اي درآمد. اما در زمان ناصرالدين شاه با همت فيروز ميرزا در مدت 7 سال دژي مستحكم و بزرگ بوسيله استاد حسين معمار باشي كرماني ساخته و به نام قلعه ناصريه ناميده و محل پادگان نظامي شد. اين قلعه شامل عمارت شاه نشين، زندان، ساختمان ذخيره توپخانه، قورخانه، سربازخانه، غلام خانه، مسجد، حمام و قراوال خانه مي باشد. لازم به ذكر است اين بنا هم اكنون در مركز شهر قرار دارد و ساختمانهاي داخلي آن بكلي تخريب شده است.

موقعيت جغرافيايي ايرانشهر
ايرانشهر روي مدار 27 درجه و 12 دقيقه عرض شمالي و 60 درجه و 24 دقيقه طول شرقي واقع شده است شهرستان ايرانشهر با مساحت 30 كيلومترمربع و جمعيتي بالغ بر 260777 نفر به عنوان يكي از قطب هاي سياسي و فرهنگي و صنعتي استان همواره مطرح بوده است. ارتفاع اين شهر از سطح دريا 580 متر است كه از شمال به شهرستان خاش از غرب به شهرستان بم و جيرفت و از شرق به شهرستان سراوان و از جنوب به شهرستانهاي سرباز و نيكشهر محدود مي باشد و در واقع مي توان آن را قلب استان ناميد كه به دليل واقع شدن در مسيرهاي جاده هاي ارتباطي با شهرستانهاي اطراف و رابط بين شمال و جنوب استان از موقعيت سواق الجيشي ويژه اي برخوردار است. ايرانشهر شهري است با قدمت ديرينه و در گذشته از آن به نام پهره نام مي برند. شهرداري ايرانشهر در سال 1331 تأسيس شده است و تاكنون 23 شهردار در اين شهر خدمت كرده اند و در حال حاضر شهرداري ايرانشهر داراي درجه 9 مي باشد. ايرانشهر جوانترين شهر كشور ، سبزترين شهر استان و داراي فعالترين N.G.O ها و تشكلهاي غيردولتي است و مي توان از مراكز دانشگاهي شهرستان مركز آموزش عالي ايرانشهر و دانشكده پيام نور، دانشكده پرستاري و مامايي و دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايرانشهر اين شهرستان نام برد.
ايرانشهر در ناحيه مركزي بلوچستان با مساحتي بالغ بر 30 كيلومترمربع و با ارتفاع متوسط 580 متر از سطح دريا در فاصله 345 كيلومتري مركز استان سيستان و بلوچستان واقع و 15 درصد وسعت استان را به خود اختصاص داده است. از شما به خاش، از شرق به سراوان، از جنوب به سرباز و نيكشهر و از غرب به استان كرمان و دشت جازموريان محدود است. شمال 3 بخش (مركزي، بمپور و بزمان) و شهرهاي ايرانشهر، بزمان و 7 دهستان مي باشد. مهمترين ارتفاعات اين شهرستان مي توان به رشته كوههاي بزمان با قله آتشفشاني نيمه فعال خضر اشاره نمود كه با ارتفاع 3497 متر از سطح دريا پس از كوه تفتان مرتفع ترين ناهمواري استان سيستان و بلوچستان محسوب مي گردد. آب و هواي ايرانشهر بواسطه وجود مناطق كوهستان و مناطق پست شديداً تحت تأثير عوارض جغرافيايي و پستي و بلندهاي متنوع آن مي باشد ولي عموماً داراي آب و هواي گرم و خشك و گاهاً‌ مرطوب بوده كه تحت تأثير عوارض جغرافيايي و پستي و بلنديهاي متنوع آن مي باشد ولي عموماً داراي آب و هواي گرم و خشك و گاهاً مر طوب بوده كه تحت تأثير بادهاي موسمي منطقه قرار دارد، متوسط درجه حرارت در تابستان 45 درجه و حداقل دما در زمستان 2 درجه سانتي گراد بالاي صفر مي باشد.

پيشنيه تاريخي
نام اوليه و كهن ايرانشهر پهره و معرب آن فهره مي باشد كه با توجه به متون مورخان (ايراني و غيرايراني) باستان به اين ناحيه گدروزيا يا بلوچستان جنوبي اطلاق مي شده است. مورخان و جغرافي نويسان اسلامي نيز از اين مكان با عنوان فهره يا پهله يا فهرج در ناحيه مكران ياد نموده اند نام كنوني ايرانشهر از قديم الايام به عنوان يكي از كانونهاي استقرار بشر تاكنون مطرح بوده است به گونه اي كه در تمامي نقاط اين شهرستان مي توان شواهد متعددي از آثار سكونت بشر يافت نمود. ايرانشهر در دوره هاي تاريخي و اسلامي نيز از شكوه و رونق خاصي برخوردار بوده استبه گونه اي كه قلعه بمپور از دوران تاريخي (ساسانيان) و شمار فراواني قلعه از دوره اسلامي همچون بمپور، ابتر، ناصري، دامن و ... گواه بر اين مدعاست. بمپوره در دوره افشاريان تا قاجار بعنوان مركز حكمراني بلوچستان جنوبي (مكران) ايفاي نقش نموده است.
عشاير بلوچ درصد بالايي از ساكنان مناطق روستايي و غيرشهري شهرستان ايرانشهر را تشكيل مي دهند كه عمدتاً در سياه چادرها (گدام) و كپرهاي ساخته شده از شاخ و برگ نخل خرما و داز زندگي مي كنند، عمده معيشت اين خانوارها از طريق نگهداري دام خصوصاً بز مي باشد.