با عنایت و لطف حق تعالی و با پیگیری های مداوم انجام شده از طریق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر، طرح توجیهی مرکز رشد با محوریت فناوری های نوین کشاورزی با رویکرد محصولات و گیاهان گرمسیری و آبخیزداری در جلسه شورای راهبردی و سیاستگذاری مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مطرح گردید و مجوز رسمی فعالیت را دریافت نمود.

این موفقیت علمی بزرگ را به جامعه دانشگاهیان، نخبگان علمی و جامعه صنعتی تبریک و تهنیت عرض مینمائیم.